Công nghệ lọc nước

Không có nước thải liệu có sạch không?

11/03/2015 | 16:06

Đã có rất nhiều người hỏi rằng máy lọc nước nano không có nước thải liệu uống có đảm bảo không?.Cơ chế lọc của máy nano như thế nào?

hệ thống lọc thô là gì ?

10/03/2015 | 11:20

Hệ thống lọc thô chỉ sử dụng với mục đích sinh hoạt tắm,rửa,...không dùng để uống trực tiếp.

Công nghệ lọc nước