*** NƯỚC SINH HOẠT HÀNG NGÀY TẠI NƠI BẠN SỐNG CÓ THỰC SỰ ĐẢM BẢO HAY LÀ ĐANG GẶP CÁC VẤN ĐỀ KHÓ XỬ LÝ?⁉️‼️
Nước làm ố màu quần áo, các thiết bị.⚠️
+Nước có mùi tanh, hôi khó chịu, mùi clo